PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

WYKRYWACZE BRAMKOWE DO MONTAŻU NA PRZENOŚNIKACH

Wykrywanie wszystkich metali w zabudowie na przenośnikach, zsuwniach itp.

Do opisanych wykrywaczy możemy zaproponować gotowe zestawy z przenośnikami oraz z odrzutem zanieczyszczonych produktów w wersjach proponowanych przez producenta tych urządzeń lub na przenośnikach wykonywanych pod specyficzne wymagania klienta w naszym zakładzie mechanicznym.

WYKRYWACZE O PRZEKROJU KOŁOWYM DO MONTAŻU NA ZASYPACH GRAWITACYJNYCH SUROWCA, NA SYSTEMACH PODAWANIA RUROWEGO ITP.

Proponujemy urządzenia charakteryzujące się bardzo wysoką skutecznością wykrywania oraz niewielkimi wymaganiami co do miejsca montażu. Oferujemy wersje z częstotliwością pracy 600kHz zapewniającą bardzo wysoką skuteczność wykrywania stali nierdzewnej. Wersję i wykonanie bramki proponujemy odpowiednio do możliwości zabudowy. W przypadku stosowania tego typu urządzeń wykrycie metalu sygnalizowana jest przez alarm na urządzeniu, a w zależności od potrzeb sygnał o wykryciu metalu przekazywany jest do urządzeń współpracujących jak np. maszyny pakującej w celu identyfikacji porcji surowca zanieczyszczonego metalem.

SEPARATORY METALI

SEPARATORY DO BADANIA SUROWCA PODCZAS SPADKU SWOBODONEGO


Oferujemy typo-szereg urządzeń dedykowanych do kontroli surowca zasypywanego grawitacyjnie. Dobór wersji urządzenia uzależniony jest od rodzaju surowca badanego, szybkości podawania i wymagań co do skuteczności wykrywania.

RAPID VARIO: urządzenie najprostsze do sprawdzania produktów suchych, z obrotowym zespołem separacji
RAPID 4000: urządzenie z prostym zespołem separacji w wersji zbliżone do wersji Rapid Vario, ale o wyższej skuteczności wykrywania
RAPID 5000: wersja z zespołem separacji pracującym w przekroju kołowym, wersja o higieniczna, pyłoszczelna z opcja łatwego oczyszczania mechanizmu separacji
RAPID 6000, RAPID 8000: wersje dla produktów łamliwych i dużych średnic z obrotowym „koszem” separującym

SEPARATORY DO ZASTOSOWANIA W INNYCH SYSTEMACH PODAWANIA SUROWCA

Dla sprawdzanie surowców surowców pompowanych w rurociągach, płynnych, półpłynnych, past, produktów mięsnych itp. w ofercie mamy wersje Liquiscan i Liquiscan VF specjalnie zaprojektowane do tego celu, w tym wersje dedykowane dla przemysłu mięsnego.

KONTAKT
ZAKŁAD MECHANICZNY
+ 48 602 152 053

SEPARATORY
+ 48 602 27 37 20
ZAKŁAD MECHANICZNY
unirob.zaklad@unirob.com.pl

SEPARATORY
unirob.sprzedaż@unirob.com.pl
YouTube